top of page

Y MANTEISION

STORI 

Mae The Whole Of Me wedi'i gynllunio o amgylch stori. Mae'r dosbarth yn cymryd rhan weithredol ynddynt. Trwy ymgysylltu cymaint mae strwythur y stori wedi'i wreiddio. Mae cyfleoedd i drafod canlyniadau'r plot a dyfeisio rhai newydd. Gan ddefnyddio'r cardiau fflach yn yr adnoddau ychwanegol, gallwch chi greu straeon a senarios newydd gyda chaneuon ac ystumiau rydych chi wedi'u dysgu. Gallwch annog perfformiadau o straeon byrion gan ddefnyddio'r caneuon a'r ystumiau hefyd. 

FFITRWYDD CORFFOROL 

Dylai symudiad fod yn llawen! Symud er llawenydd symud yw'r ffordd orau o annog ffitrwydd corfforol. Mae The Whole of Me yn anghystadleuol, gall pawb gyflawni. Mae'r symudiadau yn ymestyn & symud CYFAN y corff, nid grwpiau cyhyrau penodol yn unig, fel mewn llawer o weithgareddau corfforol. Mae'r symudiadau a ysbrydolwyd gan ioga yn datblygu rheolaeth osgo & cydsymud - gan gynnwys sgiliau echddygol manwl & croesi'r llinell ganol, sydd ill dau yn hanfodol ar gyfer datblygu ysgrifennu & sgiliau dysgu. Yn ogystal, mae dilyn dilyniannau syml o fewn y straeon yn eu helpu i ddysgu arferion a datblygu sgiliau academaidd allweddol fel deall, cof ac ymholi. 

YMAITH A FFOCWS 

Ar ddiwedd pob stori mae cân ymlacio ac osgo. Mae hyn yn canolbwyntio ar lonyddwch a myfyrio. Gellir defnyddio'r caneuon ymlacio a ddefnyddir yn The Whole Of Me ar eu pen eu hunain am unrhyw amser rydych chi eisiau synnwyr o dawelwch. Mae gan ystumiau eraill hefyd thema dawel a ffocws. Osgo fel Mynydd, Plu a Glöyn Byw. Gallwch greu straeon o dawelwch a thrafod sut maen nhw'n gwneud i'r plant deimlo. Mae The Whole Of Me yn rhoi profiad gwirioneddol o dawelwch i blant.

CAFFAEL GAIR 

Mae'r straeon yn The Whole Of Me yn cyflwyno'r plant i eiriau newydd. Mae’n becyn cymorth chwareus ac mae’r defnydd o ganeuon, rhythm a symudiad yn eich galluogi i wrando’n wirioneddol arnynt. Wrth i chi ddod yn fwy cyfarwydd â’r caneuon a’r ystumiau gallwch ymuno a chael hwyl gyda sŵn y geiriau eu hunain. Anogwch arbrofi a rhowch offerynnau allan i wneud eich fersiynau eich hun o ganeuon am eiriau rydych yn eu mwynhau. Dathlwch swn iaith.

CREADIGRWYDD 

Mae pobl hapus yn dysgu. Pecyn cymorth creadigol yw The Whole Of Me. Mae'n annog archwilio a darganfod. Gallwch ei ddefnyddio yn y ffordd sy'n gweithio i chi. Dyfeisiwch eich straeon eich hun, canolbwyntiwch ar osgo sengl a chaneuon, perfformiwch straeon rydych chi wedi'u cwblhau, darluniwch eich hoff rannau o stori, defnyddiwch offerynnau cerdd i'w chwarae ynghyd ag ystumiau. Wrth ichi ddod yn fwy cyfarwydd â The Whole Of Me fe sylweddolwch fod y posibiliadau creadigol yn ddiddiwedd.

teach primary awards 2023

Teach Primary Awards Finalists
We are finalists in the The Teach Primary Awards
in the Wellbeing category.

bottom of page