top of page
The Whole of Me in Australia

POBL HAPUS DYSGU

Mae The Whole of Me yn becyn cymorth cynhwysfawr, syml i’w ddefnyddio o straeon gweithredol, canu a symud ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, Bl 1 a 2. Mae’n seiliedig ar 8 thema ac wedi’i gynllunio i greu byd hudolus o iaith, lles, ffocws a hwyl .

Wellbeing theme in children of listening
Wellbeing theme in children of communicating
Wellbeing theme in children of communicating
Wellbeing theme in children of regulation
Wellbeing theme in children of empathy
Wellbeing theme in children of gratitude
Wellbeing theme in children of confidence
Wellbeing theme in children of curiosity

Mae pob thema yn cynnwys stori ryngweithiol, caneuon a gyfansoddwyd yn arbennig,  a symudiadau wedi'u hysbrydoli gan ioga. Gellir defnyddio symudiadau'r stori hefyd fel gweithgareddau unigol gwych i dawelu, bywiogi ac ymestyn. Daw pob thema gyda detholiad o weithgareddau ymestynnol i gyfoethogi'r stori. Wrth i chi symud ymlaen drwy'r themâu byddwch yn adeiladu pecyn cymorth cyflawn o ganeuon, symudiadau a straeon.

yoga for kids

‘Mae The Whole of Me yn adnodd amlsynhwyraidd, wedi’i haenu’n ofalus a fydd yn arwain & cefnogi athrawon sy'n deall nad yw plant yn dysgu oni bai eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus. 


Wrth i athrawon ddefnyddio'r gweithgareddau stori, mae plant yn mynegi eu creadigrwydd trwy symud,
synau a geiriau. 


Gall y byd fod yn lle llethol i berson ifanc. Trwy symudiad, sain, a darganfod chwareus, mae gan blant allu cynhenid i fynegi beth sydd ym mreuddwyd yr artist. 


Mae The Whole of Me yn defnyddio gwyddoniaeth wybyddol sy’n seiliedig ar dystiolaeth i fanteisio ar allu cynhenid plant i greu. Mae’n cefnogi athrawon i wneud eu hystafelloedd dosbarth yn fannau lle mae llesiant plant yn sylfaen ar gyfer datblygu ymdeimlad o gymuned. 
Nid oes unrhyw adnodd arall o'r ansawdd hwn ar gael. ‘

Rebecca Van Homan FCCT
Athro Llythrennedd Arweiniol
Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Ychwanegol 
Ysgol Brydeinig yn yr Iseldiroedd

Teach primary awards runners up 2021
Teach Primary UK Awards 2023
Spark ECE
teach primary awards 2023

Teach Primary Awards Finalists
We are finalists in the The Teach Primary Awards
in the Wellbeing category.

bottom of page