top of page

SUT MAE'N GWEITHIO

Mae The Whole of Me wedi'i gynllunio i fod yn syml i'w ddefnyddio. Mae'n hyblyg a bydd yn hawdd addasu i'ch ymarfer ystafell ddosbarth. P'un a ydych am wneud sesiwn estynedig ar thema, symbylwyr annibynnol neu weithgareddau tawelu, yna mae The Whole of Me wedi rhoi sylw iddo. 

Mae'r adrannau isod yn amlinellu'r hyn a ddefnyddir mewn sesiwn, gyda mwy o wybodaeth am yr hyn a gewch gyda phob thema. Mae yna hefyd ffilm 'arweiniad cyflym' i'w gwylio isod.

The Whole of Me Introduction
The Whole of Me Story
The Whole of Me Moves
The Whole of Me Songs
The Whole of Me Relax
The Whole of Me beyond

SUT I GYNNAL SESIWN : CANLLAWIAU CYFLYM

teach primary awards 2023

Teach Primary Awards Finalists
We are finalists in the The Teach Primary Awards
in the Wellbeing category.

bottom of page